Κρυπτόλεξο

Μια ακόμα εκπαιδευτική εφαρμογή από τη DigiMagix! Το παραδοσιακό Κρυπτόλεξο έγινε ψηφιακό και σας καλεί να ανακαλύψετε τις κρυμμένες λέξεις με ή χωρίς περιορισμό χρόνου.

Στο τέλος του παιχνιδιού, δίνεται η δυνατότητα στον κάθε παίκτη, εφόσον το επιθυμεί, να διαβάσει χρήσιμες, εγκυκλοπαιδικού τύπου πληροφορίες για την κάθε λέξη που του έτυχε.

Διαθέσιμο από το App Store!