Σώστε το Μητσάκο!

Η εφαρμογή «Σώστε το Μητσάκο!» δημιουργήθηκε με σκοπό να ενισχύσει το λεξιλόγιο των παιδιών της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας και να βελτιώσει το επίπεδο της ορθογραφίας τους. Πρόκειται για ένα παιχνίδι που λειτουργεί και ως εικονογραφημένο λεξικό, το οποίο περιλαμβάνει λέξεις από τις ακόλουθες βασικές κατηγορίες: Φρούτα, Λαχανικά, Ζώα, Σχολική ζωή, Κουζίνα, Καθημερινά αντικείμενα και Μέσα μεταφοράς. Στο update της εφαρμογής προστέθηκε η κατηγορία Επαγγέλματα.

Μόλις εμφανιστεί η εικόνα, τα παιδιά καλούνται να πληκτρολογήσουν από κάτω τη σωστή λέξη. Αν τη βρουν, ο Μητσάκος θα γλιτώσει την τούρτα! Αν όχι, θα έχει μια δυσάρεστη έκπληξη!

Ανά πάσα στιγμή τα παιδιά μπορούν να επισκεφτούν το Λεξικό του μαθήματος και να δουν τη φωτογραφία που αντιστοιχεί στην κάθε λέξη.

Η εφαρμογή απευθύνεται σε παιδιά της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν υποστηρικτικά στη διδασκαλία τους στο μάθημα της Γλώσσας αλλά και της διδασκαλίας της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο App Store: