Ψηφιακή βιβλιοθήκη για το GDPR

Σε συνεργασία με την Priority business intelligence, πρωτοπόρο εταιρία συμβούλων οργάνωσης και πληροφορικής στην Ελλάδα, δημιουργήσαμε ψηφιακά εκπαιδευτικά προγράμματα για την κάλυψη των αυξημένων εκπαιδευτικών αναγκών σχετικά με τον νέο Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων (GDPR). Δείτε τους τίτλους...

περισσότερα

What’s new?

What’s new?

περισσότερα

eLearning στην Επιχείρηση

 

περισσότερα

εργαλεία e-learning

 

περισσότερα

Interactive Content

περισσότερα

Βιβλιοθήκη e-learning

 

περισσότερα

eLearning στη Σχολική Εκπαίδευση

περισσότερα