Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η DigiMagix είναι μια επιχείρηση που ενεργεί έχοντας πλήρη γνώση της ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον, στο οποίο δρα.

Για το λόγο αυτό, πέραν των επιλογών που αφορούν την καθημερινή της λειτουργία και την εθελοντική δράση των μελών της, αναζητά διαρκώς νέες πρακτικές, με τις οποίες μπορεί να φανεί χρήσιμη και να ευαισθητοποιήσει το κοινωνικό σύνολο σε θέματα κοινωνικής ευαισθησίας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Από το 2011 αποτελεί μέλος της Global Sustain που αποτελεί σημείο αναφοράς για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την πράσινη οικονομία. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία μας:

Από το 2012 έως σήμερα υποστηρίζει την Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών, αναλαμβάνοντας τις υπηρεσίες συντήρησης και φιλοξενίας της ιστοσελίδας της.

Από το 2007 είναι σταθερός υποστηρικτής των δραστηριοτήτων του Ελληνικού Δικτύου Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, καλύπτοντας τις ανάγκες σχεδιασμού και εκτύπωσης του έντυπου υλικού ενημέρωσης για τις δραστηριότητές του, καθώς και του σχεδιασμού και της συντήρησης των τριών ιστοσελίδων του:

Το 2014 εγκαινίασε την ιστοσελίδα Safety Awareness, στην οποία προσφέρει εντελώς δωρεάν υψηλής ποιότητας ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό με θέματα που σχετίζονται με την Ασφάλεια, όπως Πρώτες Βοήθειες, Πυρασφάλεια και Προφύλαξη από το Σεισμό.

Στην καθημερινή ζωή στην εταιρεία, εφαρμόζεται εσωτερικό πλάνο διαχείρισης σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού και ηλεκτρικής ενέργειας, τηρείται πρόγραμμα ανακύκλωσης ενώ επιλέγονται φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα καθαρισμού και υγιεινής. Τέλος, ενισχύουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη διατήρηση πρασίνου στους χώρους εργασίας. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πώς αξιοποιούμε τους ανοιχτούς χώρους της εταιρείας μας, σας προτρέπουμε να διαβάσετε το άρθρο στο blog μας με τον τίτλο Ecomagix