Σύντομο Ιστορικό

digimagix history

Η ετερόρρυθμη εταιρεία DIGIMAGIX Ε.Ε. λειτουργεί από το 2004. Ξεκίνησε τη δραστηριότητά της με κύριο αντικείμενο την παροχή τεχνικής υποστήριξης λογισμικού, την κατασκευή και την υποστήριξη λύσεων σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ και ΤΕΙ), καθώς και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της Πληροφορικής.

Το 2006 η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της και επικεντρώθηκε στην παροχή υπηρεσιών και προϊόντων στο χώρο της ηλεκτρονικής μάθησης και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, στον οποίο δραστηριοποιείται με επιτυχία μέχρι σήμερα υποστηρίζοντας επιχειρήσεις, εκπαιδευτικούς οργανισμούς και οργανισμούς πιστοποίησης. Την ίδια χρονιά απέκτησε τον διακριτικό τίτλο Expert OnES (Expert Online Education Solutions).

Από το 2011 η εταιρεία εμπλούτισε τις δραστηριότητές της προσφέροντας λύσεις στις εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας, καθώς και σε εφαρμογές augmented reality. Το ίδιο έτος άλλαξε τον διακριτικό τίτλο και το λογότυπό της σε DigiMagix.