Ο Καπετάν ΣΟΣ, η παρέα του και το κινούμενο νησί

«Ο Καπετάν ΣΟΣ, η παρέα του και το κινούμενο νησί» είναι ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό με θέμα το περιβάλλον της Μεσογείου και τα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής που απευθύνεται σε παιδιά Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού. Το υλικό ξεκινά με μια γνωριμία με τη Μεσόγειο (τα χαρακτηριστικά της, τη θέση της, τη ζωή στη θάλασσα, τον κόσμο του βυθού κλπ.), συνεχίζεται με μια επίσκεψη στις μεσογειακές χώρες και καταλήγει σε μια συζήτηση αλλά και προτάσεις για τα προβλήματα της Μεσογείου και τα απειλούμενα ζώα.

Εμπνευστής και συγγραφέας του υλικού είναι η δρ. Γκέλη Μανούσου, εκπαιδευτικός με πολυετή εμπειρία στη δημιουργία παιδαγωγικού υλικού. Την ανάπτυξη και την παραγωγή του υλικού έχει αναλάβει η εταιρεία DigiMagix. Η μουσική του έργου ανήκει στον μουσικοσυνθέτη Νίκο Τσέκο.

Το υλικό περιέχει αφηγηματικά μέρη, κατά τα οποία εκτυλίσσεται η ιστορία, και δραστηριότητες, με τις οποίες τα παιδιά απασχολούνται μαθαίνοντας να μαθαίνουν διασκεδαστικά σε ένα  σωστά δομημένο και καλαίσθητο περιβάλλον (στην επόμενη σελίδα παρουσιάζονται παραδείγματα δραστηριοτήτων). Τέλος, το υλικό συμπληρώνεται  με ανοικτές δραστηριότητες, οι οποίες προτρέπουν τα παιδιά να κλείσουν τον υπολογιστή και να δράσουν γράφοντας, ζωγραφίζοντας, και προτείνοντας λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της Μεσογείου!

Το υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί απευθείας από τα παιδιά αλλά και από δασκάλους στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης, της γεωγραφίας, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης για τον πολιτισμό και τον κόσμο κ.ά. Ειδικά οι ανοικτές δραστηριότητες μπορούν να αποτελέσουν έναυσμα για εποικοδομητικές συζητήσεις που καλλιεργούν την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα των παιδιών αλλά και μια ευκαιρία για δημιουργική ενασχόληση με δραστηριότητες ανεξάρτητες από τον υπολογιστή (ζωγραφική, χειροτεχνία, συγγραφή κειμένου αλλά και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης).

Δείτε τώρα στο κανάλι μας την εισαγωγή!

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας!