Σχολική εκπαίδευση

Παρόλο που στη χώρα μας η έννοια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σχετίζεται με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε πολλές χώρες συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη σχολική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το πλούσιο, διαδραστικό πολυμεσικό υλικό μπορεί να βοηθήσει τη διδακτική πράξη με διάφορους τρόπους:

  1. Προσφέροντας εκπαιδευτικό υλικό για θέματα επιπλέον της διδακτέας ύλης, όπως: φιλαναγνωσία, περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή υγείας-διατροφή, κατασκευές, κυκλοφοριακή αγωγή, αγωγή καταναλωτή, κλπ.
  2. Προσφέροντας πλούσιο, διαδραστικό πολυμεσικό υλικό συμπληρωματικό των μαθημάτων που διδάσκονται στην τάξη, όπως κείμενα λογοτεχνίας, ιστορία, μαθηματικά, αγωγή του πολίτη, κλπ.
  3. Προσφέροντας τράπεζα ερωτήσεων-ασκήσεων για αυτοαξιολόγηση των μαθητών.
  4. Προσφέροντας ατομικές ή ομαδικές ασκήσεις και διασκεδαστικά παιχνίδια γνώσεων (παιχνίδια ρόλων, σταυρόλεξα, κλπ), με τα οποία οι μαθητές μπορούν να ασχοληθούν οποτεδήποτε και να ενισχύσουν τη μελέτη τους.
  5. Προσφέροντας εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου από τους ίδιους τους μαθητές και τους δασκάλους τους, όπως παρουσιάσεις, ηλεκτρονικές εφημερίδες, βίντεο-animation, κλπ.
  6. Ενισχύοντας την επιμόρφωση των δασκάλων σε σημαντικά θέματα, όπως οι μαθησιακές δυσκολίες, η διαπολιτισμική εκπαίδευση, η μάθηση σε ομάδες, τα χαρισματικά παιδιά, η διαθεματικότητα, οι τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση, η δημιουργία animation και πολυμεσικών παρουσιάσεων, η επιμόρφωση στο νέο εκπαιδευτικό υλικό του Υπουργείου, η επιμόρφωση νέων εκπαιδευτικών κλπ.

Στην κατηγορία «Σχολική Εκπαίδευση» η εταιρεία μας έχει αναπτύξει τα ακόλουθα ψηφιακά μαθήματα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά κατά την εκπαίδευση στην τάξη ή αυτόνομα από τους ίδιους τους μαθητές χωρίς την επίβλεψη του καθηγητή. Οι διαθέσιμοι τίτλοι είναι οι ακόλουθοι: