Τεχνικές παρουσιάσεων

Οι τεχνικές παρουσιάσεων αλλά και γενικότερα η άνεση που έχει κάποιος να μιλάει και να παρουσιάζει σε κοινό είναι σημαντική για την επιτυχία στην εργασία. Το ψηφιακό μάθημα παρουσιάζει τα συστατικά μίας επιτυχημένης παρουσίασης, καθώς και τρόπους βελτίωσης των παρουσιάσεων. Αν θέλετε να εντάξετε το μάθημα στην ψηφιακή σας πλατφόρμα, επικοινωνήστε μαζί μας!