Διαχείριση χρόνου

Ο χρόνος είναι για όλους μας ένας πολύ σημαντικός πόρος. Το πώς τον διαθέτουμε είναι κάτι που είναι χρήσιμο να το αντιληφθούμε προκειμένου να μην τον σπαταλάμε και να είμαστε πιο αποδοτικοί και πιο δημιουργικοί, όχι μόνο στην εργασία μας αλλά και στην προσωπική μας ζωή. Το ψηφιακό μάθημα «Διαχείριση χρόνου» στοχεύει στο να δώσει στα στελέχη που θα το παρακολουθήσουν τις ικανότητες που χρειάζονται, για να αξιοποιήσουν δημιουργικά το χρόνο τους. Αν θέλετε να εντάξετε το μάθημα στην ψηφιακή σας πλατφόρμα, επικοινωνήστε μαζί μας!