Ψηφιακή βιβλιοθήκη για το GDPR

Σε συνεργασία με την Priority business intelligence, πρωτοπόρο εταιρία συμβούλων οργάνωσης και πληροφορικής στην Ελλάδα, δημιουργήσαμε ψηφιακά εκπαιδευτικά προγράμματα για την κάλυψη των αυξημένων εκπαιδευτικών αναγκών σχετικά με τον νέο Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων (GDPR).

Δείτε τους τίτλους των ψηφιακών μας μαθημάτων σχετικά με το GDPR. Μπορείτε να τους εντάξετε άμεσα στην e-βιβλιοθήκη σας ή να παραμετροποιήσετε το μάθημα ή τα μαθήματα της επιλογής σας ώστε να ταιριάξει καλύτερα στις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

GDPR Awareness

Απευθύνεται σε όλο το προσωπικό που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα. Αντιστοιχεί σε 8ωρο σεμινάριο με παραδοσιακό τρόπο. Το υλικό μπορεί να προσαρμοσθεί στον κλάδο σας και στις ιδιαίτερες ανάγκες σας, δηλ. τις πολιτικές και τις διαδικασίες σας, και να παραμετροποιηθεί ανάλογα με τα τμήματα, στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευόμενοι.

DPO Mastreclass

Απευθύνεται στον DPO, την ομάδα του και τους «ανταποκριτές» του στα διάφορα τμήματα. Η εκπαίδευση καλύπτει την ύλη που περιλαμβάνεται στις εξετάσεις πιστοποίησης DPO. Αντιστοιχεί σε 40 ώρες διδασκαλία σε τάξη.

Cybersecurity for IT users

Απευθύνεται σε όλους τους χρήστες Η/Υ και τους μαθαίνει να αναγνωρίζουν πιθανούς κινδύνους ασφάλειας πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων, να τους προλαμβάνουν και να προστατεύονται από αυτούς. Αντιστοιχεί σε 4 ώρες διδασκαλία σε τάξη.