Συμμετοχή στην εκδήλωση της KPMG

Η εταιρεία μας συμμετείχε στην εκδήλωση Members-to-Members που πραγματοποίησε η εταιρεία KPMG στα γραφεία της στην Αγία Παρασκευή για τα μέλη της Eurocharity. Στην εκδήλωση αυτή είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε για τις δράσεις της εταιρείας, τις υπηρεσίες της και φυσικά τη στάση και τις ενέργειές της σε θέματα αειφορίας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Ακολούθησε ανοικτή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και διερευνήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασιών ανάμεσα στα μέλη. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Eurocharity.