Δημιουργία μαθησιακών αντικειμένων με θέμα τη διαχείριση νερού

Στο πλαίσιο του Hydria Project, η DigiMagix δημιούργησε για το MIO-ECSDE μια σειρά από animations, τα οποία μπορούν επιπλέον να λειτουργήσουν ως μαθησιακά αντικείμενα, με θέμα τη διαχείριση του νερού διαμέσου των αιώνων.

  1. Το πρώτο, με τίτλο Land management & water supply in the Ancient Greek colony of Pharos, έχει ως θέμα του τη διαχείριση του νερού στο μικρό νησάκι Φάρος.
  2. Το δεύτερο, με τίτλο The water drainage system (qanat) of Hortiatis, έχει ως θέμα το Qanat του Χορτιάτη.
  3. Το τρίτο, με τίτλο Sadd Al-Kafara… the oldest dam in the world, έχει ως θέμα το φράγμα του Sadd Al Kafara στην Αίγυπτο.