Νέο Μάθημα για την Alpha Bank: «Εργασίες Καταθέσεων σε Ευρώ»

Η συνεχής αξιολόγηση του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού από τη Διεύθυνση Εκπαιδεύσεως  και Αναπτύξεως της Alpha Bank επιβάλλει την επικαιροποίηση των μαθημάτων ώστε να καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού της Τραπέζης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η DigiMagix ολοκλήρωσε το πρώτο από μία σειρά ψηφιακών μαθημάτων, με τίτλο «Εργασίες Καταθέσεων σε Ευρώ», το οποίο προστέθηκε στον κατάλογο των e-learning μαθημάτων της Τραπέζης. Το μάθημα αναλύει τις Καταθέσεις ως τραπεζική εργασία και εξηγεί το σημαντικό ρόλο και τις προοπτικές των Καταθετικών Προϊόντων.

Το μάθημα «Εργασίες Καταθέσεων σε Ευρώ» είναι το 16ο κατά σειρά μάθημα που έχει αναπτύξει η DigiMagix από το 2006, οπότε ξεκίνησε η δημιουργική συνεργασία της εταιρείας μας με την Alpha Bank.

Φωτογραφία από το μάθημα «Εργασίες Καταθέσεων σε Ευρώ»

Φωτογραφία από το μάθημα «Εργασίες Καταθέσεων σε Ευρώ»