Σχεδίαση ηλεκτρονικών μαθημάτων με τη χρήση των εργαλείων συγγραφής

Σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική εισήγηση που παρουσιάστηκε στο 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας, δυο εκπαιδευτικοί της πράξης με μεγάλη εμπειρία στη δημιουργία διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού αναδεικνύουν «την αποτελεσματική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική μέσω διδακτικών εφαρμογών, οι οποίες βασίστηκαν στη σχεδίαση και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων με τη χρήση των εργαλείων συγγραφής«. Μέσα σε αυτή αναφέρονται εκτεταταμένα τα εργαλεία συγγραφής της Articulate και ιδιαίτερα το εργαλείο Storyline, το οποίο προτιμάται παγκοσμίως για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων ψηφιακών μαθημάτων.

Αξίζει η μελέτη της, από τους εκπαιδευτικούς που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού αξιοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία σύγγραφης.