Το Φωτόδεντρο

Πολλές φορές μέσω του blog μας έχουμε τονίσει το γεγονός ότι η δημιουργία νέου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού είναι μια απαιτητική διαδικασία που απαιτεί πόρους, οικονομικούς και ανθρώπινους, χρόνο προετοιμασίας και φυσικά εξειδίκευση, προκειμένου το αποτέλεσμα να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας. Γι’αυτό, προτείνουμε, όπου αυτό είναι εφικτό, να αξιοποιείται το ήδη έτοιμο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται, δωρεάν ή με μικρό κόστος, στο διαδίκτυο, προκειμένου ο χρόνος ανάπτυξης να διατίθεται σε κάτι πραγματικά νέο ή προσαρμοσμένο ειδικά στις ανάγκες της κάθε περίπτωσης. Σε προηγούμενα άρθρα είχαμε αναφερθεί στην αξιοποίηση των βίντεο της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, καθώς και στην Πύλη Open Science Resources.

Σήμερα, αναφερόμαστε στο Φωτόδεντρο, τη μεγάλη αυτή προσπάθεια για τη συγκέντρωση του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού που απευθύνεται στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το Φωτόδεντρο, το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων, σχεδιάστηκε και αναπτύσσεται συνεχώς από το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ με σκοπό να αποτελέσει το κεντρικό σημείο ανοικτής πρόσβασης στο υπάρχον ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο που έχει αναπτυχθεί από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς αλλά και από άλλες πηγές στο πλαίσιο έργων που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Όπως θα δείτε οι ίδιοι, αν πλοηγηθείτε στη σελίδα, η Αναζήτηση στο Αποθετήριο είναι ιδιαίτερα εύκολη, καθώς το κάθε μαθησιακό αντικείμενο χαρακτηρίζεται λεπτομερώς ώστε να μπορεί να αναζητηθεί με διαφορετικά φίλτρα αναζήτησης (τύπος αντικειμένου, γλώσσα, βαθμίδα, ηλικία μαθητή και θεματική περιοχή).

Για το Φωτόδεντρο του Ελύτη ο Νίκος Δήμου είχε κάποτε γράψει: “Ποτέ δεν μπόρεσα να αντικρίσω, ώρα πολλή, το Φωτόδεντρο. “Αντέχω το κείμενο σε μικρές δόσεις. Κάθε λίγο αναστέλλω. Αλλάζω βλέμμα. Η συμπύκνωση της ουσίας, η ευφορία των στιγμών ζαλίζει, σαν το πολύ οξυγόνο”. Για το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων με το όνομα Φωτόδεντρο ευχόμαστε να εξελιχθεί έτσι, ώστε να αποτελέσει αναπόσπαστο εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού, του γονιού και φυσικά του ίδιου του μαθητή και να αξιοποιήσει όλη την προσπάθεια που έχει ήδη συντελεστεί για τη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού από διάφορους φορείς και σε διαφορετικά πλαίσια, διατηρώντας πάντοτε αυστηρά κριτήρια ποιότητας.