Στατικό Site

DigiMagix Static Website

Γιατί να διαλέξετε στατικό διαδικτυακό τόπο (Static Website);

Οι στατικοί διαδικτυακοί τόποι (Static Websites) αποτελούν την λύση για επιχειρήσεις, ιδιώτες ή ελεύθερους επαγγελματίες που επιθυμούν μια καλαίσθητη και συνάμα οικονομική εταιρική προβολή. Το περιεχόμενο τους παραμένει σταθερό και προσθήκη επιπλέον περιεχομένου γίνεται μόνο την παρέμβαση του κατασκευαστή του διαδικτυακού τόπου.

Τεχνικές Προδιαγραφές

  • Σχεδιασμός Εικαστικής Πρότασης.
  • Δημιουργία 5 ιστοσελίδων (Αρχική, Εταιρεία, Συνεργάτες, Προϊόντα/Υπηρεσίες, Επικοινωνία).
  • Εισαγωγή περιεχομένου που έχει παραδοθεί σε εμάς από τον πελάτη.
  • Ένταξη του διαδικτυακού τόπου στις Μηχανές Αναζήτησης του Διαδικτύου.
  • Δημιουργία 3 Ηλεκτρονικών Διευθύνσεων (e-mail accounts).
  • Εγκατάσταση και φιλοξενία του νέου διαδικτυακού τόπου σε Server της Εταιρίας μας.