Η DigiMagix υποστηρικτής του ICODL 2013

Η DigiMagix είναι υποστηρικτής του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης που διοργανώνεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,  το Ελληνικό Δίκτυο της Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και το Διεθνές Περιοδικό: OPEN EDUCATION «The Journal for Open & Distance Education & Educational Development» από τις 8 έως τις 10 Νοεμβρίου 2013 στις εγκαταστάσεις της Ελληνογερμανικής Αγωγής.

Για τις ανάγκες του Συνεδρίου σχεδιάσαμε και φιλοξενούμε μια ιστοσελίδα που υποστηρίζει όλες τις εργασίες και τις διαδικασίες διεξαγωγής του Συνεδρίου. Σας καλούμε να την επισκεφθείτε και να συμμετάσχετε στις εργασίες του Συνεδρίου!

7th ICODL 2013