Σώστε το Μητσάκο UPDATE

Τα παιδιά έχουν αγαπήσει τον «Μητσάκο», γι’αυτό και το περιεχόμενό του θα ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Από σήμερα λοιπόν στον Μητσάκο περιλαμβάνεται μια νέα κατηγορία με θέμα τα Επαγγέλματα.

Η εφαρμογή διατίθεται αποκλειστικά μέσω του AppStore.

Δείτε ορισμένες από τις νέες κάρτες, με τις οποίες εμπλουτίστηκε η εφαρμογή!