ΕΚΕ και Αειφορία

Το νέο e-learning πρόγραμμα με τίτλο «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και Αειφορία» προέκυψε μέσα από τη συνεργασία δύο εταιρειών:

  • της Global Sustain, η οποία εξειδικεύεται στην παροχή καινοτόμων υπηρεσιών σε θέματα που σχετίζονται με την αειφορία, την εταιρική υπευθυνότητα, την πράσινη οικονομία, τις υπεύθυνες επενδύσεις, την επιχειρηματική ηθική και αριστεία, τη διαφάνεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη λογοδοσία
  • και της DigiMagix, η οποία εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και στις υπηρεσίες e-learning γενικότερα

Με αυτό τον τρόπο διασφαλίστηκε τόσο η εγκυρότητα και αξιοπιστία του περιεχομένου του προγράμματος όσο και η ποιότητα της ψηφιακής του απόδοσης, χαρακτηριστικά που οδηγούν στην αποτελεσματικότητα της μαθησιακής εμπειρίας.

Η επιλογή του συγκεκριμένου τίτλου προέκυψε από την ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη των στελεχών επιχειρήσεων αλλά και μη κυβερνητικών οργανισμών να εκπαιδευτούν σε θέματα ΕΚΕ και Αειφορίας προκειμένου να ανταποκριθούν τόσο στις τυπικές τους υποχρεώσεις που προκύπτουν από το νέο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για την ΕΚΕ και την Αειφορία όσο και για τις ουσιαστικές κινήσεις που οφείλουν να κάνουν προκειμένου να καταστήσουν τον οργανισμό, στον οποίο εργάζονται κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος.