Το e-Learning στην εταιρική εκπαίδευση

Σήμερα, με τον καταιγισμό των πληροφοριών, τη συνεχή αλλαγή των δεδομένων και τη ραγδαία πρόοδο των επιστημών, η συνεχής επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Παρόλα αυτά, ο συνδυασμός εργασίας και εκπαίδευσης δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί.Ugg Outlet Cyber Monday

Πώς μπορεί το e-Learning να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εταιρικής εκπαίδευσης;

Το e-Learning δίνει μια ολοκληρωμένη λύση στην εταιρική εκπαίδευση, μειώνοντας τα κόστη και προσφέροντας μια εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις ανάγκες των εκπαιδευομένων και τους στόχους της επιχείρησης. Ως προς τη μείωση του κόστους, αυτή επιτυγχάνεται με:

 • Την τυποποίηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών.
 • Τη μείωση του αριθμού των εκπαιδευτών που χρειάζονται για την εκπαίδευση.
 • Την εξοικονόμηση φυσικού χώρου (αιθουσών) που δεσμεύονται κατά την παραδοσιακή εκπαίδευση σε τάξη.
 • Τη μείωση του κόστους μετακίνησης για τους εκπαιδευόμενους που βρίσκονται σε περιοχή διαφορετική από αυτή της διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος.
 • Την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος σε χρόνο μικρότερο από το χρόνο που χρειάζεται στην τυπική εκπαίδευση.

Ως προς την ποιότητα της εκπαίδευσης, αυτή επιτυγχάνεται με:

 • Την εξατομίκευση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Τη δημιουργία πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού σχεδιασμένου σύμφωνα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και τους στόχους της επιχείρησης
 • Τη σύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης και τυπικής αξιολόγησης
 • Τη σύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την πρακτική της εφαρμογή στο χώρο εργασίας

Τι μπορούμε να προσφέρουμε στην εταιρία σας;

 • Την εγκατάσταση και διαμόρφωση της ηλεκτρονικής τάξης, ώστε να είναι σύμφωνη με τις ανάγκες και τη φυσιογνωμία της επιχείρησής σας.
 • Την ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη χρήση της ηλεκτρονικής τάξης σε επίπεδο διαχειριστών και σε επίπεδο εκπαιδευτών.
 • Την ανάπτυξη πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού, σύμφωνου με τα διεθνή πρότυπα.
 • Τη δημιουργία ασκήσεων, τεστ αυτοαξιολόγησης, καθώς και ολοκληρωμένων τεστ αξιολόγησης με στατιστικά στοιχεία επίδοσης, ανατροφοδότηση σωστών και λανθασμένων απαντήσεων κλπ.
 • Έτοιμο εκπαιδευτικό υλικό που καλύπτει πληθώρα θεματικών αντικειμένων που αφορούν τη σύγχρονη επιχείρηση στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα και σχετίζονται με τις επιχειρησιακές δεξιότητες, τις δεξιότητες στη χρήση Η/Υ, την υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας, κλπ.Ugg Cyber Monday.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να συζητήσουμε πώς το e-learning θα δώσει προστιθέμενη αξία στη δική σας εταιρεία.

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


9 × = σαράντα πέντε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>